Verbinding

De essentie
Het pad van yoga is een bewustwordingsproces. Het bewust worden van lichaam en geest die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Gedachten beïnvloeden het lichaam en de belevingswereld. Luisteren naar het lichaam geeft informatie over jezelf en je interpretatie van de werkelijkheid. Het bewust zijn van deze verbinding is de grond van onze vrijheid om een eigen levenshouding te ontwikkelen.
Jezelf ontmoeten. Daar gaat het over in de yogalessen. Want met de informatie die je krijgt, kun je evenwicht herstellen. Je gezondheid en ontwikkeling zijn afhankelijk van dit evenwichtsgevoel. Je lichaam vertelt je precies wat nodig is, wat je wel en niet wilt.
In mijn yogalessen werk ik zo ruim mogelijk. Want alles is immers met elkaar verbonden. Hoe je ademt, bepaalt je gevoel. Je houding, innerlijk en fysiek, bepaalt je ademruimte en beleving. Je gedachten en aandacht bepalen waar de energie stroomt en waar het stagneert. Aandacht- en ademoefeningen, houding- en bewegingsleer en visualisatie en meditatie geven zo tools om te luisteren, energie te sturen en verandering te brengen in je belevingswereld en levenshouding.
In de mix
Er zijn tegenwoordig veel namen voor verschillende stromingen en methoden. Het mooie hiervan is dat we een uitgebreid palet kleuren hebben om tot jouw beleving te spreken. In mijn lessen mix ik graag klanken en kleuren van mijn kennis en ervaring. Van de klassieke hatha yoga tot sjamanistische zienswijzen en technieken, van taoïstische kennis over lichaam en energie tot een praktische oefening uit de moderne sport.